หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2552
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลช่อแฮ
 
 
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๒  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

       เทศบาลตำบลช่อแฮ โดยนางสาวเกษร ปลาลาศ นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ร่วมกับวัดพระธาตุช่อแฮ หน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน คณะครู- นักเรียนโรงเรียนเมืองแพร่ ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำของชาติ เพื่อเป็นการสร้างกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคนอีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน จึงร่วมดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณสวนรุกขชาติช่อแฮ

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 มิ.ย. 2562 เวลา 14.55 น. โดย คุณ สุพัฒ วังตา

ผู้เข้าชม 19 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย