หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2552
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลช่อแฮ
 
 
โครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

    เทศบาลตำบลช่อแฮ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดทำโครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น โดยมีนางสาวเกษร ปลาลาศ นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ เป็นประธานเปิดโครงการฯ นายบุญครอง ดอกเกี๋ยง ปลัดเทศบาลตำบลช่อแฮ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกอง พนักงานผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำชุมชน และประชาชน เกิดความตระหนักในความปลอดภัย ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น และเพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับชุมชน สามารถจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างมีระบบ และประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ีงการอบรมในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าที่เข้ารับการอบรม คือผู้นำชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลช่อแฮ

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ม.ค. 2562 เวลา 11.46 น. โดย คุณ สุพัฒ วังตา

ผู้เข้าชม 44 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย