Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลช่อแฮ
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในกิจการของการประปาเทศบาลตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สารส้มขุ่นผง สำหรับใช้ในการผลิตน้ำประปาของการประปาเทศบาลตำบลช่อแฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกน้ำทะเบียน 80-8910 พร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2562 ]จ้างเหมาเครื่องเสียง พร้อมตู้ลำโพง นั่งร้าน สำหรับประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาวู้ดบอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มี.ค. 2562 ]ซื้อถ้วยรางวัล สำหรับกิจกรรมแข่งขันกีฬาวู้ดบอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มี.ค. 2562 ]จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์บริเวณจุดตั้งขบวน จำนวน 2 จุด งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ สำหรับใช้ในงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุอื่น ๆ โครงการร่วมจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์สำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9106 แพร่ ของกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลช่อแฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2562 ]จ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่ บริเวณจุดขึ้นช้าง จำนวน 2 จุด งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2562 ]จ้างเหมาบันทึกวีดีโอเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงานหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสารของกองคลังเทศบาลตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มี.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในกิจการกองการศึกษาเทศบาลตำบลช่อแฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5