หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณบ้านนายสำเริง แดงชนะ หมู่ 12 ต.ช่อแฮ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 มิ.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสัมฤทธิ์ พุทธเจริญผล ถึงที่นานายกลั่น นวลจันทร์ หมู่ 6 ต.ช่อแฮ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 มิ.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่นานายหมวก ฉาใจ หมู่ 2 ต.ป่าแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 มิ.ย. 2562 ]จ้างจ้างเหมาจัดดอกไม้ ตกแต่งประรำพิธี และเทียนพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานในการจัดทำเอกสารต่างๆ ของกองคลังเทศบาลตำบลช่อแฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งยางรถยนต์สำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-5016 แพร่ ของกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลช่อแฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณบ้านนางประทุม แขไข ถึงศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชนเทศบาลตำบลช่อแฮ หมู่ที่ 3 ตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์(รถตู้) ทะเบียน กข 3794 พร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 13