Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลช่อแฮ
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 13 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2562 ]จ้างเหมาเครื่องเสียงขนาดใหญ่พร้อมมิกเซอร์ งานประเพณีไหว้สาพระธาตุจอมแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำเวทีสองชั้น พร้อมระบบไฟฟาร์ ไฟส่องสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำขบวนหลักเครื่องสักการะผ้าห่มองค์พระธาตุ งานประเพณีไหว้พระธาตุจอมแจ้งประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำขบวนเครื่องสักการะผ้าห่มองค์พระธาตุ งานประเพณีไหว้และลอดพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีสะหลีปุณณะ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2562 ]จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทาง ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลช่อแฮ หมู่ที่ 7 ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2562 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์คลอรีนผง 65% สำหรับใช้ในกิจการของการประปาเทศบาลตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างงานกิจการประปา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2562 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2562 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2562 ]ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 26,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในกิจการของกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลช่อแฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ม.ค. 2562 ]จ้างเหมาติดตั้งระบบเสียงตามสายเพิ่มเติมและปรับปรุงเปลี่ยนย้ายลำโพงในเขตเทศบาลตำบลช่อแฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุในการฝึกปฏิบัติโครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2562 ]

  (1)     2      3